mobile projeh icon 991 20 20 418

مزایا

مزایای ما

موسسه پارس همانند موسسات دیگری که در موضوع دفتر ترجمه به انجام خدمات دانشجویی مشغول میباشد، به شما کمک خواهد نمود تا کارهای دانشجویی خود را در کمترین زمان به انجام رسانید. ما تلاش کرده ایم همه شما از این مزایا بهره مند شوید

مشاوره رایگان

مشاوره رایگان برای انجام پروژه های دفتر ترجمه به صورت تلفنی، تلگرام، ایمیل و یا حضوری

ارتباط با کارشناس

شما میتوانید پروژه های دانشجویی خود را تحویل بگیرید و در صورت تمایل با کارشناس پروژه های دفتر ترجمه به صورت مکاتبه ای در ارتباط باشید. ولی اموزش حضوری نداریم

روش انجام پروژه

در بسیاری از اوقات شما میباست برای انجام پروژه یا تحقیق دفتر ترجمه به استاد و یا گروه پاسخگو باشید. موسسه ما بعد از انجام پروژه ها و تحقیقها و یا پایان نامه های رشته دفتر ترجمه، یک توضیح مکتوب در کلیت انجام کار به شما میدهد و همچنین خصوصیات ویژه ای که پروژه شما دارد را به شما ارایه خواهد نمود

جلسه توجیهی اموزشی

در برخی از پروژه ها ما میتوانیم برای شما جلسه توجیهی اموزشی برگزار نماییم. ممکن است این جلسه با هزینه به همراه باشد ولی تمام تلاشمان را میکنیم تا بعد از انجام پروژه، روش انجام کار را به خود شما نیز اموزش دهیم. در صورتی که میخواهید از این امتیاز استفاده کنید قبل از سفارش دفتر ترجمه ان را در فاکتور لحاظ کنید

انجام تکه تکه

در بسیاری از موارد در پایان نامه های دفتر ترجمه و یا تحقیقهای کلاسی دفتر ترجمه شما میباست کار را به صورت تکه تکه و مقطعی جلو ببرید. موسسه ما میتواند کارهای شما را به صورت فصل فصل یا پارت پارت به شما ارایه دهد تا در صورت تایید قسمتهای اولی، بقیه قسمتها انجام شود

ادیت رایگان

در صورتی که کار شما نیاز به ادیت داشته باشد، ان را برای شما به صورت رایگان انجام خواهیم داد. دقت کنید که ادیتها و ویرایشها متناسب با فاکتور صادر شده انجام میشود و در صورت نیاز به ادیتهای اساسی و یا خارج از موضوع فاکتور هزینه اضافی لحاظ میشود. لطفا قبل از پرداخت هزینه برای انجام پروژه دفتر ترجمه فاکتور خود را کامل مطالعه نمایید


موسسه پژوهشی پارس موضوعات مربوط به دفتر ترجمه را با توجه به این مزایا به انجام خواهد رساند

موسسه پارس همانند موسسات دیگری که در موضوع دفتر ترجمه به انجام خدمات دانشجویی مشغول میباشد، به شما کمک خواهد نمود تا کارهای دانشجویی خود را در کمترین زمان به انجام رسانید. ما تلاش کرده ایم همه شما از این مزایا بهره مند شوید

انجام خدمات مشاوره رایگان دفتر ترجمه

مشاوره رایگان برای انجام پروژه های دفتر ترجمه به صورت تلفنی، تلگرام، ایمیل و یا حضوری

شما میتوانید بعد از سفارش پروژه دفتر ترجمه با کارشناس به صورت مستقیم ارتباط برقرار نمایید

شما میتوانید پروژه های دانشجویی خود را تحویل بگیرید و در صورت تمایل با کارشناس پروژه های دفتر ترجمه به صورت مکاتبه ای در ارتباط باشید. ولی اموزش حضوری نداریم

بعد از انجام پروژه های دفتر ترجمه توضیح کافی در مورد روش انجام به شما داده میشود که بتوانید از پروژه خود دفاع کنید

در بسیاری از اوقات شما میباست برای انجام پروژه یا تحقیق دفتر ترجمه به استاد و یا گروه پاسخگو باشید. موسسه ما بعد از انجام پروژه ها و تحقیقها و یا پایان نامه های رشته دفتر ترجمه، یک توضیح مکتوب در کلیت انجام کار به شما میدهد و همچنین خصوصیات ویژه ای که پروژه شما دارد را به شما ارایه خواهد نمود

انجام پروژه دفتر ترجمه به همراه جلسه اموزشی رایگان

در برخی از پروژه ها ما میتوانیم برای شما جلسه توجیهی اموزشی برگزار نماییم. ممکن است این جلسه با هزینه به همراه باشد ولی تمام تلاشمان را میکنیم تا بعد از انجام پروژه، روش انجام کار را به خود شما نیز اموزش دهیم. در صورتی که میخواهید از این امتیاز استفاده کنید قبل از سفارش دفتر ترجمه ان را در فاکتور لحاظ کنید

انجام پایان نامه و تحقیق دفتر ترجمه قدم به قدم با دانشجو از موضوع تا دفاع نهایی دفتر ترجمه

در بسیاری از موارد در پایان نامه های دفتر ترجمه و یا تحقیقهای کلاسی دفتر ترجمه شما میباست کار را به صورت تکه تکه و مقطعی جلو ببرید. موسسه ما میتواند کارهای شما را به صورت فصل فصل یا پارت پارت به شما ارایه دهد تا در صورت تایید قسمتهای اولی، بقیه قسمتها انجام شود

ما پروژه های مربوط به دفتر ترجمه را انجام در صورت نیاز ادیت خواهیم نمود

در صورتی که کار شما نیاز به ادیت داشته باشد، ان را برای شما به صورت رایگان انجام خواهیم داد. دقت کنید که ادیتها و ویرایشها متناسب با فاکتور صادر شده انجام میشود و در صورت نیاز به ادیتهای اساسی و یا خارج از موضوع فاکتور هزینه اضافی لحاظ میشود. لطفا قبل از پرداخت هزینه برای انجام پروژه دفتر ترجمه فاکتور خود را کامل مطالعه نمایید

khat khat