mobile projeh icon 991 20 20 418

قوانین دفتر ترجمه

نرخ دفاتر ترجمه

http://www.ekfam.ir/Default.aspx?tabid=6444

نرخ دفاتر ترجمه

اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی ( فنی ) قوه قضائیه به منظور یکسان سازی تعرفه ترجمه رسمی در تمامی دارالترجمه ها، بر اساس ماده 53 آئین نامه اجرایی "قانون راجع به ترجمه اظهارات اسناد در محاکم و دفاتر رسمی" مصوب 1377/5/31 ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی " نرخ نامه قانونی ترجمه رسمی به تفکیک نوع اسناد" را که با عنایت به تعداد کلمات ، تخصصی بودن اصطلاحات و مدت زمان ترجمه و با برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان جامعه مترجمان رسمی تهیه شده، ابلاغ می نماید. تمامی مترجمان رسمی محترم مکلفند، با رعایت شرایط مذکور، حداکثر تا مبالغ تعیین شده در این نرخ نامه را از متقاضیان دریافت نمایند. مترجمان مسئول دارالترجمه وظیفه اجرای این نرخ نامه را بر عهده دارند و در صورت مشاهده یا گزارش هر گونه تخلف و اخذ وجه بیش از مبالغ تعیین شده، با مترجم مسئول ، وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. نرخ نامه قانونی ترجمه رسمی به تفکیک نوع اسناد حداکثر هزینه ترجمه (ریال) حداکثر زمان ترجمه ( روز) نوع سند ردیف 120/000 3 ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هر ترم ) 1 150/000 3 ریز نمرات دانشگاه ( هر ترم ) 2 3 دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی 3 200/000 3 شناسنامه 4 3 گواهی تجرد، تولد و فوت 5 3 گواهی عدم سوء پیشینه 6 3 گواهینامه رانندگی 7 3 کارت پایان خدمت یا معافیت 8 3 کارت واکسیناسیون 9 3 ریز نمرات دبستان، راهنمایی ( هر سال ) 10 3 توصیه نامه تحصیلی ( بعد از تحصیلات سوم راهنمایی ) 11 3 گواهی اشتغال به تحصیل 12 3 گواهی ریز نمرات 13 3 کارت شناسایی 14 3 برگه مرخصی 15 3 کارت نظام پزشکی 16 3 حکم بازنشستگی 17 3 جواز کسب 18 3 کارت نظام مهندسی 19 200/000 3 انواع پروانه و جواز اشتغال به کار 20 3 کارت مباشرت 21 3 ثبت علائم تجاری 22 3 گواهی فنی و حرفه ای ( یک رو ) 23 3 انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه ، آب ، برق و ...) 24 300/000 3 دانش نامه فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا 25 3 گواهی موقت فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا 26 3 کارنامه توصیفی ابتدایی ( هر صفحه ) 27 3 گواهی ( هر نوع ) 28 3 فیش حقوقی ( کوچک) 29 3 تقدیر نامه و لوح سپاس (کوچک) 30 3 لیست بیمه کارکنان ( تا ده نفر) 31 3 پروانه دائم پزشکی 32 3 پروانه مطب 33 5 روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) 34 3 سند اتومبیل 35 3 انواع گواهی یا سپرده بانکی 36 3 انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه 37 3 گذرنامه 38 3 برگ تشخیص مالیات ، مالیات بر ارث، مالیات قطعی 39 10 سرفصل دروس( هر صفحه) 40 3 اساسنامه ثبت شرکت ها ( هر صفحه ) فرمی 41 400/000 4 روزنامه رسمی؛ تغییرات و تصمیمات ( بزرگ) 42 3 تقدیر نامه بزرگ 43 4 کارت بازرگانی، دفترچه بازرگانی 44 5 اساسنامه ثبت شرکت ها ( هر صفحه ) غیر فرمی 45 10 قرارداد فارسی به زبان بیگانه و بالعکس ( هر صفحه) 46 5 مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری ( هر صفحهa4) 47 5 موافقت اصولی 48 10 ترازنامه شرکت ها ، اظهار نامه مالیاتی (هر صفحه ) 49 3 لیست بیمه کارکنان ( ده نفر به بالا) 50 5 پروانه پایان ساختمان ( هر صفحه) 51 10 پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ( هر صفحه ) 52 10 گواهی حصر وراثت 53 3 فیش حقوقی بزرگ 54 3 حکم اعضای هیئت علمی 55 3 حکم کارگزینی 56 5 پرینت های بانکی ( هر صفحه ) 57 500/000 5 سند ازدواج یا طلاق 58 5 روزنامه رسمی تأسیس 59 10 بارنامه گمرکی ( هر صفحه ) 60 5 گواهی اشتغال به کار به همراه شرح وظایف 61 3 پروانه وکالت 62 3 پروانه مهندسی 63 3 جواز تأسیس 64 3 کارت شناسایی کارگاه 65 3 سند ما لکیت ( دفترچه ای ) 66 600/000 5 برگ سبز گمرکی 67 5 پروانه بهره برداری 68 700/000 10 شرکت نامه 69 10 اظهار نامه یا تقاضای ثبت شرکت 70 10 سند مالکیت ( تک برگی ) 71 10 اقرارنامه ، استشهاد نامه ، رضایت نامه ، تعهد نامه ، وکالت نامه ، صلح نامه ( هر صفحه ) 72 700/000 10 دادنامه یا رأی دادگاه ( هر صفحه ) 73 800/000 10 اجاره نامه ، بنچاق ، قولنامه یا مبایعه نامه رسمی ( صفحه a3) 74 توضیحات : 1- در ازای هر یک از خدمات زیر، حسب مورد، مبلغ 50000 ریال به هزینه های ترجمه افزوده می گردد: - هزینه های دفتری(تایپ، تکثیر، کپی، پلمپ و...) - توضیحات شناسنامه؛ -وضغیت تأهل و طلاق و فرزندان؛ -هر انتقال در سند مالکیت 2- هزینه نسخه اضافه؛ -در زمان تحویل مدارک 10% هزینه ترجمه، -بعد از زمان تحویل و تا 3 ماه بعد 25% هزینه ترجمه برای نسخه اول، -بعد از 3 ماه تا یکسال 50% هزینه ترجمه برای نسخه اول، -پس از یکسال کار جدید محسوب میشود، -برای نسخ دیگر در هر زمان صرفاً هزینه های دفتری دریافت می شود. تذکر: -ارائه رسید مشتمل بر نوع، تعداد مشخصات صاحب سند، تاریخ تحویل و استرداد و میزان دستمزد در هنگام دریافت مدارک توسط مترجم رسمی و دارالترجمه ها الزامی است. -عدم ارائه رسید و یا عدم رعایت تعرفه توسط دارالترجمه یا مترجم رسمی، مطابق ماده 6 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316/3/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلف بوده و متقاضی می تواند با مراجعه مستقیم به اداره کل اسناد و امور مترجمان واقع در میدان حسن آباد، کوچه شهید صدری و یا از طریق درگاه اینترنتی ( www.ekfam.ir) شکایات خود را مطرح و پیگیری نماید.

نرخ دفاتر ترجمه

نرخ دفاتر ترجمه

نرخ دفاتر ترجمه

بخش 1- ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه 1- شناسنامه: بند فعلی ...(ادامه) بخش 2- اسناد: 1- اسناد اراضی و املاک: بند فعل...(ادامه) بخش 3- مدارک تحصیلی: 1- مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی): ...(ادامه) بخش 4- مدارک دانشگاهی: 1- مدارک صادر شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: ...(ادامه) بخش 5- گواهی‌های آموزشی: 1- گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای: &...(ادامه) بخش 6- اسناد و مدارک شرکت‌ها: 1- اساسنامه: ...(ادامه) بخش 7- گواهی‌های کار: گواهیهای کار صادرشده از موسسات و مراکزوابسته به نهادهای دولتی و غیردولتی با مهروامضای مرجع صادرکنند...(ادامه) بخش 8- گواهی‌های متفرقه: بخش 8- گواهی‌های متفرقه: 1- کارت واکسیناسیون: ...(ادامه) بخش 9- امور مربوط به اتباع بیگانه: 1- مدارک مربوط به اتباع بیگانه: ...(ادامه) بخش 10- بخش اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور: 1- مدارک تنظیمی در خارج از کشور: بند فعلی بند اصلاحی مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص پس از تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است. 2- گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی: بند فعلی بند اصلاحی گواهی‌های صادره از طرف سازمان‌های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد. صرفاً گواهی‌های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید است. 3- گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی: بند فعلی بند اصلاحی گواهی‌های حقوقی صادره از شرکت‌های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.1- مدارک تنظیمی در خارج از کشور:

نرخ دفاتر ترجمه

قرارداد ساماندهی پرونده های مختومه قضایی و بایگانی های راکد ( انجام خدمات ) ماده 1 : طرفین قرارداد این قرارداد فی ما بین دادگستری کل استان ......... با نمایندگی آقای ...... بعنوان طرف اوّل به نشانی و شرکت ..... با نمایندگی آقای ....... بعنوان طرف دوّم به نشانی با شرایط و موارد زیر منعقد و طرفین متعهد و ملتزم به اجرای دقیق مفاد و شرایط آن می باشند . ماده 2 : موضوع قرارداد ساماندهی پرونده های مختومه دادگستری ( قضایی ) و بایگانی های راکد شامل موارد زیر : 1-2 تفکیک پرونده های مهم ، ملّی ، ضروری و غیر ضروری 2-2 استخراج اطلاعات هر پرونده 3-2 ورود اطلاعات در نرم افزار مربوطه 4-2 اسکن اوراق پرونده 5-2 الصاق اوراق اسکن شده به کاربرگ اطلاعات در نرم افزار 6-2 نظارت کیفی و کمّی بر صحت انجام مراحل فوق تبصره : ساماندهی موضوع قرارداد باید بر اساس آیین نامه و دستورالعمل اصلاحی بند (هـ)ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ضوابط تعیین شده از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه انجام شود . ماده 3 : مدت قرارداد مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء به مدت ....... ماه از تاریخ شروع 01/01/1394 لغایت .......... می باشد . ماده 4 : مبلغ قرارداد بابت عملیات موضوع ماده 2 قرارداد به ازای هر پرونده ضروری مبلغ 13250ريال و غیرضروری مبلغ 5600 ريال و مجموعاً مبلغ کل قرارداد ........ ریال می باشد . تبصره 1 : شرکت باید در هر ماه حداقل ........ پرونده و در مدت قرارداد ( ........ ) ....... پرونده ساماندهی نماید . تبصره 2 : در صورتی که انجام موضوع قرارداد به جهت قصور طرف دوّم در هرماه کمتر از میزان مقرر باشد، مشمول جریمه بند 4-10 می شود . ماده 5 : نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسور قانونی و براساس تأیید کار فرما در 12 مرحله (ماه) به شرح زیر صورت می گیرد : 1-5- پیش پرداخت ، پرداخت نمی شود . 2-5- پرداختهای ماهانه به مبلغ ............... ریال در پایان هر ماه ماده 6 : روش اصلاح قرارداد 1-6- طرفین در صورت ضرورت و توافق می توانند نسبت به افزایش مبلغ قرارداد تا سقف 25% و بنا به تشخیص فقط طرف اوّل نسبت به کاهش مبلغ قرارداد تا سقف 25% اقدام نماید . 2-6- در صورتی که طرفین قرارداد به هر عنوان مایل به همکاری نباشند باید حداقل یک ماه قبل ، موضوع را کتباً به طرف مقابل اعلام نمایند . ماده 7 : تعهدات طرف اوّل 1-7- طرف اوّل یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم کتباً به طرف دوّم معرفی می نماید . 2-7- طرف اوّل متعهد می شود اطلاعات لازم و پرونده ها را جهت انجام خدمات در اختیار طرف دوّم قرار دهد . 3-7- طرف اوّل مکلّف است ضمانت حسن انجام کار و سایر ضمانتهای لازم را جهت اجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع قانونی و ذیصلاح از طرف دوّم اخذ نماید . 4-7- طرف اوّل متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حسابهای مربوط در مهلت قانونی اقدام لازم معمول دارد . ماده 8 : تعهدات طرف دوّم 1-8- کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی بعهده طرف دوّم می باشد و طرف اوّل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت . 2-8- طرف دوّم موظف است یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به طرف اوّل معرفی نماید . 3-8- در صورتی که طرف اوّل متوجه تخلفات طرف دوّم شود ، مشمول جریمه 4-10 خواهد شد . 4-8- طرف دوّم متعهد می شود که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تأیید طرف اوّل می رساند انجام دهند . 5-8- طرف دوّم متعهد می گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد . 6-8- طرف دوّم متعهد می گردد که مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء ، مربوط به هیأت های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد . 7-8- طرف دوّم حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقی ) ندارد . 8-8- هرگونه تغییر در وضعیت مدیریت شرکت طرف قرارداد( طرف دوّم )باید ظرف 5 روز کتباً به طرف اوّل اعلام گردد. 9-8- طرف دوّم مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان شرکت را ، که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است به طرف اوّل ارائه نماید . 10-8- در صورت خاتمه قرارداد تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده طرف دوّم می باشد . 11-8- طرف دوّم متعهد می گردد برای نیروی انسانی در موارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید . 12-8- طرف دوّم متعهد می گردد آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را به کارکنان طرف دوّم (جهت واگذاری کار) بدهد . 13-8- طرف دوّم موظف به رعایت مقررات جاری طرف اوّل ، ضوابط حفاظتی ، حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد . 14-8- به منظور حسن اجرای قرارداد ، طرف دوّم موظف است بر اساس آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی (موضوع بندهای ب و د ماده 5 آئین نامه مذکور) تضمین مناسب بسپارد . ماده 9 : نظارت 1-9- طرف اوّل موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد نماینده یا نمایندگان خود را به عنوان ناظر یا ناظرین به طرف دوّم معرفی نماید . 2-9- کلیه پرداختها به طرف قرارداد با تأئید ناظر و یا ناظرین و کارفرما صورت می گیرد . 3-9- نظارت بر اجرای تعهدات قانونی طرف دوّم و کارکنان متبوع آن با ناظر یا ناظرین است . 4-9- در صورتی که طرف اوّل تشخیص دهد که طرف دوّم ، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد خودداری نماید ، می تواند نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت(طبق مقررات مربوط) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و طرف دوّم حق هیچ گونه اعتراضی ندارد . ماده 10 : شرایط عمومی قرارداد 2-10- طرف دوّم موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیات پرداختی و سایر کسور قانونی مربوط به هر صورت وضعیت از واحدهای مربوط و سازمان تأمین اجتماعی و ارائه آن به طرف اوّل خواهد بود . 2-10 - طرف اوّل در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قوانین کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر مراجع قانونی ذیربط هیچگونه مسئولیتی ندارد . 3-10- به منظور جلوگیری از خروج اطلاعات یا اوراق پرونده ها معرفی نیرو به تعداد ..... نفر توسط طرف اوّل انجام خواهد شد . 4-10- در صورتیکه براساس گزارش کتبی ناظر ، طرف دوّم در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد : در مرحله اوّل 10% (ده درصد) و در مرحله دوّم 30% (ده درصد) و در مرحله سوّم 50% (ده درصد) بعنوان جریمه از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد . و در مرحله چهارم طرف اوّل با تشخیص خود بصورت یک طرفه و بدون مراجعه به مراجع قضایی ، قرارداد را فسخ و این تصمیم برای طرف دوّم لازم الاجراست و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید . ماده 11 : نشانی طرفین نشانی های ذکر شده در ماده یک به منزله اقامتگاه طرفین می باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانی های فوق قانونی تلقی می شود . در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند . در غیر این صورت کلیّه نامه ها ابلاغ تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشد . ماده 12 : امضاء طرفین قرارداد این قرارداد در 12 ماده و .... بند و.... تبصره در 3 نسخه ( ا- طرف اوّل2- طرف دوّم3- معاونت حقوقی قوه قضائیه) تهیه و تنظیم شده است که پس از امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود . مهر وامضاء طرف اوّل : مهر وامضاء طرف دوّم : امضاء ناظر یا ناظرین : نام و نام خانوادگی نماینده : نام و نام خانوادگی نماینده : سمت : سمت :


http://www.ekfam.ir/Default.aspx?tabid=6444

اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی ( فنی ) قوه قضائیه به منظور یکسان سازی تعرفه ترجمه رسمی در تمامی دارالترجمه ها، بر اساس ماده 53 آئین نامه اجرایی "قانون راجع به ترجمه اظهارات اسناد در محاکم و دفاتر رسمی" مصوب 1377/5/31 ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی " نرخ نامه قانونی ترجمه رسمی به تفکیک نوع اسناد" را که با عنایت به تعداد کلمات ، تخصصی بودن اصطلاحات و مدت زمان ترجمه و با برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان جامعه مترجمان رسمی تهیه شده، ابلاغ می نماید. تمامی مترجمان رسمی محترم مکلفند، با رعایت شرایط مذکور، حداکثر تا مبالغ تعیین شده در این نرخ نامه را از متقاضیان دریافت نمایند. مترجمان مسئول دارالترجمه وظیفه اجرای این نرخ نامه را بر عهده دارند و در صورت مشاهده یا گزارش هر گونه تخلف و اخذ وجه بیش از مبالغ تعیین شده، با مترجم مسئول ، وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. نرخ نامه قانونی ترجمه رسمی به تفکیک نوع اسناد حداکثر هزینه ترجمه (ریال) حداکثر زمان ترجمه ( روز) نوع سند ردیف 120/000 3 ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هر ترم ) 1 150/000 3 ریز نمرات دانشگاه ( هر ترم ) 2 3 دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی 3 200/000 3 شناسنامه 4 3 گواهی تجرد، تولد و فوت 5 3 گواهی عدم سوء پیشینه 6 3 گواهینامه رانندگی 7 3 کارت پایان خدمت یا معافیت 8 3 کارت واکسیناسیون 9 3 ریز نمرات دبستان، راهنمایی ( هر سال ) 10 3 توصیه نامه تحصیلی ( بعد از تحصیلات سوم راهنمایی ) 11 3 گواهی اشتغال به تحصیل 12 3 گواهی ریز نمرات 13 3 کارت شناسایی 14 3 برگه مرخصی 15 3 کارت نظام پزشکی 16 3 حکم بازنشستگی 17 3 جواز کسب 18 3 کارت نظام مهندسی 19 200/000 3 انواع پروانه و جواز اشتغال به کار 20 3 کارت مباشرت 21 3 ثبت علائم تجاری 22 3 گواهی فنی و حرفه ای ( یک رو ) 23 3 انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه ، آب ، برق و ...) 24 300/000 3 دانش نامه فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا 25 3 گواهی موقت فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا 26 3 کارنامه توصیفی ابتدایی ( هر صفحه ) 27 3 گواهی ( هر نوع ) 28 3 فیش حقوقی ( کوچک) 29 3 تقدیر نامه و لوح سپاس (کوچک) 30 3 لیست بیمه کارکنان ( تا ده نفر) 31 3 پروانه دائم پزشکی 32 3 پروانه مطب 33 5 روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) 34 3 سند اتومبیل 35 3 انواع گواهی یا سپرده بانکی 36 3 انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه 37 3 گذرنامه 38 3 برگ تشخیص مالیات ، مالیات بر ارث، مالیات قطعی 39 10 سرفصل دروس( هر صفحه) 40 3 اساسنامه ثبت شرکت ها ( هر صفحه ) فرمی 41 400/000 4 روزنامه رسمی؛ تغییرات و تصمیمات ( بزرگ) 42 3 تقدیر نامه بزرگ 43 4 کارت بازرگانی، دفترچه بازرگانی 44 5 اساسنامه ثبت شرکت ها ( هر صفحه ) غیر فرمی 45 10 قرارداد فارسی به زبان بیگانه و بالعکس ( هر صفحه) 46 5 مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری ( هر صفحهa4) 47 5 موافقت اصولی 48 10 ترازنامه شرکت ها ، اظهار نامه مالیاتی (هر صفحه ) 49 3 لیست بیمه کارکنان ( ده نفر به بالا) 50 5 پروانه پایان ساختمان ( هر صفحه) 51 10 پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ( هر صفحه ) 52 10 گواهی حصر وراثت 53 3 فیش حقوقی بزرگ 54 3 حکم اعضای هیئت علمی 55 3 حکم کارگزینی 56 5 پرینت های بانکی ( هر صفحه ) 57 500/000 5 سند ازدواج یا طلاق 58 5 روزنامه رسمی تأسیس 59 10 بارنامه گمرکی ( هر صفحه ) 60 5 گواهی اشتغال به کار به همراه شرح وظایف 61 3 پروانه وکالت 62 3 پروانه مهندسی 63 3 جواز تأسیس 64 3 کارت شناسایی کارگاه 65 3 سند ما لکیت ( دفترچه ای ) 66 600/000 5 برگ سبز گمرکی 67 5 پروانه بهره برداری 68 700/000 10 شرکت نامه 69 10 اظهار نامه یا تقاضای ثبت شرکت 70 10 سند مالکیت ( تک برگی ) 71 10 اقرارنامه ، استشهاد نامه ، رضایت نامه ، تعهد نامه ، وکالت نامه ، صلح نامه ( هر صفحه ) 72 700/000 10 دادنامه یا رأی دادگاه ( هر صفحه ) 73 800/000 10 اجاره نامه ، بنچاق ، قولنامه یا مبایعه نامه رسمی ( صفحه a3) 74 توضیحات : 1- در ازای هر یک از خدمات زیر، حسب مورد، مبلغ 50000 ریال به هزینه های ترجمه افزوده می گردد: - هزینه های دفتری(تایپ، تکثیر، کپی، پلمپ و...) - توضیحات شناسنامه؛ -وضغیت تأهل و طلاق و فرزندان؛ -هر انتقال در سند مالکیت 2- هزینه نسخه اضافه؛ -در زمان تحویل مدارک 10% هزینه ترجمه، -بعد از زمان تحویل و تا 3 ماه بعد 25% هزینه ترجمه برای نسخه اول، -بعد از 3 ماه تا یکسال 50% هزینه ترجمه برای نسخه اول، -پس از یکسال کار جدید محسوب میشود، -برای نسخ دیگر در هر زمان صرفاً هزینه های دفتری دریافت می شود. تذکر: -ارائه رسید مشتمل بر نوع، تعداد مشخصات صاحب سند، تاریخ تحویل و استرداد و میزان دستمزد در هنگام دریافت مدارک توسط مترجم رسمی و دارالترجمه ها الزامی است. -عدم ارائه رسید و یا عدم رعایت تعرفه توسط دارالترجمه یا مترجم رسمی، مطابق ماده 6 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب 1316/3/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلف بوده و متقاضی می تواند با مراجعه مستقیم به اداره کل اسناد و امور مترجمان واقع در میدان حسن آباد، کوچه شهید صدری و یا از طریق درگاه اینترنتی ( www.ekfam.ir) شکایات خود را مطرح و پیگیری نماید.

بخش 1- ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه 1- شناسنامه: بند فعلی ...(ادامه) بخش 2- اسناد: 1- اسناد اراضی و املاک: بند فعل...(ادامه) بخش 3- مدارک تحصیلی: 1- مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی): ...(ادامه) بخش 4- مدارک دانشگاهی: 1- مدارک صادر شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: ...(ادامه) بخش 5- گواهی‌های آموزشی: 1- گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای: &...(ادامه) بخش 6- اسناد و مدارک شرکت‌ها: 1- اساسنامه: ...(ادامه) بخش 7- گواهی‌های کار: گواهیهای کار صادرشده از موسسات و مراکزوابسته به نهادهای دولتی و غیردولتی با مهروامضای مرجع صادرکنند...(ادامه) بخش 8- گواهی‌های متفرقه: بخش 8- گواهی‌های متفرقه: 1- کارت واکسیناسیون: ...(ادامه) بخش 9- امور مربوط به اتباع بیگانه: 1- مدارک مربوط به اتباع بیگانه: ...(ادامه) بخش 10- بخش اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور: 1- مدارک تنظیمی در خارج از کشور: بند فعلی بند اصلاحی مدارک صادره در خارج از کشور علاوه بر تأیید کنسولی ایران یا سفارت متبوع شخص پس از تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قابل ترجمه و تأیید است. 2- گواهی‌های صادره خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی: بند فعلی بند اصلاحی گواهی‌های صادره از طرف سازمان‌های دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد. صرفاً گواهی‌های فاقد عنوان قابل ترجمه و تأیید است. 3- گواهی‌های حقوقی برای افراد ایرانی: بند فعلی بند اصلاحی گواهی‌های حقوقی صادره از شرکت‌های ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست.1- مدارک تنظیمی در خارج از کشور:

قرارداد ساماندهی پرونده های مختومه قضایی و بایگانی های راکد ( انجام خدمات ) ماده 1 : طرفین قرارداد این قرارداد فی ما بین دادگستری کل استان ......... با نمایندگی آقای ...... بعنوان طرف اوّل به نشانی و شرکت ..... با نمایندگی آقای ....... بعنوان طرف دوّم به نشانی با شرایط و موارد زیر منعقد و طرفین متعهد و ملتزم به اجرای دقیق مفاد و شرایط آن می باشند . ماده 2 : موضوع قرارداد ساماندهی پرونده های مختومه دادگستری ( قضایی ) و بایگانی های راکد شامل موارد زیر : 1-2 تفکیک پرونده های مهم ، ملّی ، ضروری و غیر ضروری 2-2 استخراج اطلاعات هر پرونده 3-2 ورود اطلاعات در نرم افزار مربوطه 4-2 اسکن اوراق پرونده 5-2 الصاق اوراق اسکن شده به کاربرگ اطلاعات در نرم افزار 6-2 نظارت کیفی و کمّی بر صحت انجام مراحل فوق تبصره : ساماندهی موضوع قرارداد باید بر اساس آیین نامه و دستورالعمل اصلاحی بند (هـ)ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ضوابط تعیین شده از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه انجام شود . ماده 3 : مدت قرارداد مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء به مدت ....... ماه از تاریخ شروع 01/01/1394 لغایت .......... می باشد . ماده 4 : مبلغ قرارداد بابت عملیات موضوع ماده 2 قرارداد به ازای هر پرونده ضروری مبلغ 13250ريال و غیرضروری مبلغ 5600 ريال و مجموعاً مبلغ کل قرارداد ........ ریال می باشد . تبصره 1 : شرکت باید در هر ماه حداقل ........ پرونده و در مدت قرارداد ( ........ ) ....... پرونده ساماندهی نماید . تبصره 2 : در صورتی که انجام موضوع قرارداد به جهت قصور طرف دوّم در هرماه کمتر از میزان مقرر باشد، مشمول جریمه بند 4-10 می شود . ماده 5 : نحوه پرداخت پس از کسر کلیه کسور قانونی و براساس تأیید کار فرما در 12 مرحله (ماه) به شرح زیر صورت می گیرد : 1-5- پیش پرداخت ، پرداخت نمی شود . 2-5- پرداختهای ماهانه به مبلغ ............... ریال در پایان هر ماه ماده 6 : روش اصلاح قرارداد 1-6- طرفین در صورت ضرورت و توافق می توانند نسبت به افزایش مبلغ قرارداد تا سقف 25% و بنا به تشخیص فقط طرف اوّل نسبت به کاهش مبلغ قرارداد تا سقف 25% اقدام نماید . 2-6- در صورتی که طرفین قرارداد به هر عنوان مایل به همکاری نباشند باید حداقل یک ماه قبل ، موضوع را کتباً به طرف مقابل اعلام نمایند . ماده 7 : تعهدات طرف اوّل 1-7- طرف اوّل یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم کتباً به طرف دوّم معرفی می نماید . 2-7- طرف اوّل متعهد می شود اطلاعات لازم و پرونده ها را جهت انجام خدمات در اختیار طرف دوّم قرار دهد . 3-7- طرف اوّل مکلّف است ضمانت حسن انجام کار و سایر ضمانتهای لازم را جهت اجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع قانونی و ذیصلاح از طرف دوّم اخذ نماید . 4-7- طرف اوّل متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حسابهای مربوط در مهلت قانونی اقدام لازم معمول دارد . ماده 8 : تعهدات طرف دوّم 1-8- کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی بعهده طرف دوّم می باشد و طرف اوّل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت . 2-8- طرف دوّم موظف است یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به طرف اوّل معرفی نماید . 3-8- در صورتی که طرف اوّل متوجه تخلفات طرف دوّم شود ، مشمول جریمه 4-10 خواهد شد . 4-8- طرف دوّم متعهد می شود که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تأیید طرف اوّل می رساند انجام دهند . 5-8- طرف دوّم متعهد می گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد . 6-8- طرف دوّم متعهد می گردد که مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء ، مربوط به هیأت های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد . 7-8- طرف دوّم حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقی ) ندارد . 8-8- هرگونه تغییر در وضعیت مدیریت شرکت طرف قرارداد( طرف دوّم )باید ظرف 5 روز کتباً به طرف اوّل اعلام گردد. 9-8- طرف دوّم مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان شرکت را ، که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است به طرف اوّل ارائه نماید . 10-8- در صورت خاتمه قرارداد تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده طرف دوّم می باشد . 11-8- طرف دوّم متعهد می گردد برای نیروی انسانی در موارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید . 12-8- طرف دوّم متعهد می گردد آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را به کارکنان طرف دوّم (جهت واگذاری کار) بدهد . 13-8- طرف دوّم موظف به رعایت مقررات جاری طرف اوّل ، ضوابط حفاظتی ، حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد . 14-8- به منظور حسن اجرای قرارداد ، طرف دوّم موظف است بر اساس آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی (موضوع بندهای ب و د ماده 5 آئین نامه مذکور) تضمین مناسب بسپارد . ماده 9 : نظارت 1-9- طرف اوّل موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد نماینده یا نمایندگان خود را به عنوان ناظر یا ناظرین به طرف دوّم معرفی نماید . 2-9- کلیه پرداختها به طرف قرارداد با تأئید ناظر و یا ناظرین و کارفرما صورت می گیرد . 3-9- نظارت بر اجرای تعهدات قانونی طرف دوّم و کارکنان متبوع آن با ناظر یا ناظرین است . 4-9- در صورتی که طرف اوّل تشخیص دهد که طرف دوّم ، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد خودداری نماید ، می تواند نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت(طبق مقررات مربوط) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و طرف دوّم حق هیچ گونه اعتراضی ندارد . ماده 10 : شرایط عمومی قرارداد 2-10- طرف دوّم موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیات پرداختی و سایر کسور قانونی مربوط به هر صورت وضعیت از واحدهای مربوط و سازمان تأمین اجتماعی و ارائه آن به طرف اوّل خواهد بود . 2-10 - طرف اوّل در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قوانین کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر مراجع قانونی ذیربط هیچگونه مسئولیتی ندارد . 3-10- به منظور جلوگیری از خروج اطلاعات یا اوراق پرونده ها معرفی نیرو به تعداد ..... نفر توسط طرف اوّل انجام خواهد شد . 4-10- در صورتیکه براساس گزارش کتبی ناظر ، طرف دوّم در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد : در مرحله اوّل 10% (ده درصد) و در مرحله دوّم 30% (ده درصد) و در مرحله سوّم 50% (ده درصد) بعنوان جریمه از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد . و در مرحله چهارم طرف اوّل با تشخیص خود بصورت یک طرفه و بدون مراجعه به مراجع قضایی ، قرارداد را فسخ و این تصمیم برای طرف دوّم لازم الاجراست و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید . ماده 11 : نشانی طرفین نشانی های ذکر شده در ماده یک به منزله اقامتگاه طرفین می باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانی های فوق قانونی تلقی می شود . در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند . در غیر این صورت کلیّه نامه ها ابلاغ تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشد . ماده 12 : امضاء طرفین قرارداد این قرارداد در 12 ماده و .... بند و.... تبصره در 3 نسخه ( ا- طرف اوّل2- طرف دوّم3- معاونت حقوقی قوه قضائیه) تهیه و تنظیم شده است که پس از امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود . مهر وامضاء طرف اوّل : مهر وامضاء طرف دوّم : امضاء ناظر یا ناظرین : نام و نام خانوادگی نماینده : نام و نام خانوادگی نماینده : سمت : سمت :

khat khat