mobile projeh icon 991 20 20 418

استخدام همکاردانشجو دفتر ترجمه

ثبت رزومه

در صورتی که در رشته دفتر ترجمه تخصص دارید و تمایل دارید پروژه های دانشجویی رشته دفتر ترجمه و همچنین کارهای عملی مرتبط را انجام دهید میتوانید رزومه خود را در لینک زیر ثبت کنید.

شرایط همکاری

ازینکه تمایل دارید، در کار ترجمه به دفتر ترجمه یاد کمک کنید، از شما سپاسگذاریم ما هم مشتاقیم از تواناییهای شما در حد ممکن استفاده کنیم جهت همکاری با دفتر ترجمه یاد لطفا یکی از متنهایی که تاکنون ترجمه کرده اید را به همراه رزومه خود از طریق همین سایت برای ما ارسال کنید پس از ارسال نام فایل خود را برای ما ایمیل کنید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود

مترجم متخصص

در صورتی که مترجم نیستید ولی در یکی از رشته های علمی تخصص دارید و میتوانید متنهای رشته خود را ترجمه کنید، حتما رزومه خود را برای ما ارسال نمایید دفتر ترجمه یاد مشتاقانه دست یاری به سوی شما دارد و صمیمانه در پروژه های علمی رشته تان با شما همکاری خواهد نمود ترجمه تخصصی یکی از سخت ترین و شاید راحت ترین انواع ترجمه است و سپردن کار به کاردان میتواند بهترین راه برای رسیدن به اهداف بلند باشد

مترجم همکار

در صورتی که متقاضی همکاری در دفتر ترجمه یاد هستید لطفا رزومه خود را به همراه یک نمونه ترجمه از طریق همین سایت برای ما ارسال نمایید بدیهی است پس از یک بار ترجمه و انجام بهینه و به موقع ترجمه توسط شما، همکاریهای دفتر ترجمه با شما ادامه خواهد یافت امید که با تلاش و پیگیریتان، بتوانیم بهترین و اثربخشترین پروژه های ترجمه را به انجام برسانیم بدیهی است تعهد و انجام به موقع کار، لازمه ادامه همکاریهای این دفتر میباشد و مطمین هستیم زمانی اقدام به ارسال رزومه میکنید که از عهده ترجمه در زمان مقرر برآیید پیشتر از شما برای زمانی که در این سایت گذاشتید کمال تشکر و قدردانی را داریم مدیر دفتر ترجمه یاد


شما می توانید رزومه پژوهشی دفتر ترجمه خود را در لینک زیر ثبت کنید

در صورتی که در رشته دفتر ترجمه تخصص دارید و تمایل دارید پروژه های دانشجویی رشته دفتر ترجمه و همچنین کارهای عملی مرتبط را انجام دهید میتوانید رزومه خود را در لینک زیر ثبت کنید.

جهت همکاری با دفتر ترجمه میبایست...

ازینکه تمایل دارید، در کار ترجمه به دفتر ترجمه یاد کمک کنید، از شما سپاسگذاریم ما هم مشتاقیم از تواناییهای شما در حد ممکن استفاده کنیم جهت همکاری با دفتر ترجمه یاد لطفا یکی از متنهایی که تاکنون ترجمه کرده اید را به همراه رزومه خود از طریق همین سایت برای ما ارسال کنید پس از ارسال نام فایل خود را برای ما ایمیل کنید تا در اسرع وقت به درخواست شما رسیدگی شود

مشتاقانه از متخصصان هر رشته برای ترجمه در دفتر ترجمه یاری میطلبیم

در صورتی که مترجم نیستید ولی در یکی از رشته های علمی تخصص دارید و میتوانید متنهای رشته خود را ترجمه کنید، حتما رزومه خود را برای ما ارسال نمایید دفتر ترجمه یاد مشتاقانه دست یاری به سوی شما دارد و صمیمانه در پروژه های علمی رشته تان با شما همکاری خواهد نمود ترجمه تخصصی یکی از سخت ترین و شاید راحت ترین انواع ترجمه است و سپردن کار به کاردان میتواند بهترین راه برای رسیدن به اهداف بلند باشد

شما میتوانید به صورت غیر حضوری و در منزل ترجمه انجام دهید

در صورتی که متقاضی همکاری در دفتر ترجمه یاد هستید لطفا رزومه خود را به همراه یک نمونه ترجمه از طریق همین سایت برای ما ارسال نمایید بدیهی است پس از یک بار ترجمه و انجام بهینه و به موقع ترجمه توسط شما، همکاریهای دفتر ترجمه با شما ادامه خواهد یافت امید که با تلاش و پیگیریتان، بتوانیم بهترین و اثربخشترین پروژه های ترجمه را به انجام برسانیم بدیهی است تعهد و انجام به موقع کار، لازمه ادامه همکاریهای این دفتر میباشد و مطمین هستیم زمانی اقدام به ارسال رزومه میکنید که از عهده ترجمه در زمان مقرر برآیید پیشتر از شما برای زمانی که در این سایت گذاشتید کمال تشکر و قدردانی را داریم مدیر دفتر ترجمه یاد

khat khat